Tiện ích Chuyển đổi Tiền điện tử ⚡

Xây dựng tiện ích tiền điện tử tương tác ngay lập tức mà không cần nỗ lực.

Chúng tôi cung cấp cho bạn và doanh nghiệp của bạn các giải pháp mạnh mẽ và dễ sử dụng dưới dạng công cụ tiền điện tử miễn phí, không có sự hy sinh và thời gian thử nghiệm. Với các tiện ích mạnh mẽ và đẹp mắt của chúng tôi, bạn có thể thu hút nhiều lưu lượng truy cập hơn trên trang web của mình. Tiện ích HTML của chúng tôi rất đơn giản để nhúng - chỉ cần một thẻ.

Loading...

Tùy chỉnh Tiện ích ⚙

Tiện ích Chuyển đổi Tiền điện tử là một công cụ web thời gian thực miễn phí, dễ sử dụng và giao diện người dùng đẹp cho việc chuyển đổi tiền điện tử. Khách hàng có thể chọn từ khoảng ~170 loại tiền tệ fiat và khoảng ≈2000 loại tiền điện tử.

Mã HTML ✅

Shield: WordPress Plugin

Nếu bạn đang sử dụng WordPress CMS, bạn có thể cài đặt tiện ích này như một plugin.

Giấy phép

Dành cho Nhà phát triển 🧑‍💻

Thuộc tínhLoạiMặc địnhPhản ứngMô tả
symbolbooleanfalse☑️Biểu tượng tiền tệ ($).
shadowbooleanfalse☑️Bóng của tiện ích.
livebooleanfalse☑️Giá được cập nhật thời gian thực.
font-familystringinherit☑️Phông chữ của tiện ích.
border-radiusstring0.60rem☑️Bán kính viền của tiện ích.
background-colorstring#1e40af☑️Màu nền của tiện ích. Hỗ trợ độ dốc.
fiatstringunited-states-dollar☑️Tiền tệ fiat.
cryptostringbitcoin☑️Tiền điện tử.
decimal-placesint2☑️Số chữ số thập phân.
amountfloat1☑️Số lượng tiền tệ.

Các tiện ích tiền tệ và tiền điện tử tương tự